Explotació

MF Tècnima disposa d'un departament d'explotació per a donar solucions a les empreses que disposen de plantes depuradores (Físic-Químiques, Biològiques, Potabilitzadores, ...)

Aquest departament compta amb personal qualificat per a oferir: