Laboratori

LABORATORI D'ANÀLISI

MF Tècnima disposa d'un laboratori propi amb els mitjans necessaris per la recollida i l'anàlisi de mostres (aigües residuals, contramostres, aigües potables, fangs, purins...) i la realització d'estudis d'aigües.

Per la realització de les tasques el nostre laboratori té personal correctament qualificat així com els equips necessaris per l'anàlisi de les aigües residuals (aigües, purins, llots,...). MF Tècnima realitza anàlisis físico-químics i microbiològiques (entre elles, l'anàlisi de l'estat del reactor biològic).

El laboratori de MF Tècnima està en conveni amb altres laboratoris per tal de poder arribar a l'abast de tots els paràmetres necessaris i que MF Tècnima no pugui realitzar.

Gràcies a l'experiència acumulada al llarg del temps, el laboratori de MF Tècnima té la capacitat d'interpretar els resultats obtinguts per tal de detectar el problema el més aviat possible i així l'abocament de les aigües sigui el correcte.

 

Avís Legal - Política de privacitat - Política de Cookies - Termes i condicions