Enginyeria

DIRECCIÓ D'OBRA I POSTA EN MARXA

Durant la Direcció d'Obra, personal especialitzat de MF Tècnima comprova que s'executin correctament tots i cadascun dels detalls plasmats en els projectes tècnics realitzats, gestionant i optimitzant tant els recursos de personal, com els costos de les obres, com la planificació de les mateixes per tal que siguin una realitat en el termini establert. Tanmateix es realitza un control de les subcontractes de qualsevol part de la instal·lació, en cas de no ser realitzades pel personal propi.

En tot moment hi ha una retroalimentació de la informació amb el departament d'explotació, que és l'encarregat de gestionar en un futur les instal·lacions construïdes. D'aquesta manera es cuida fins a l'últim detall per tal que el funcionament final de les mateixes sigui òptim.

Un cop finalitzada la instal·lació es procedeix a la posta en marxa de la mateixa, comprovant que tant les obres com les instal·lacions s'han executat correctament, tal i com s'havien dimensionat, i que funcionen sense problemes, obtenint els rendiments esperats. És en aquest moment quan s'entrega definitivament la instal·lació al client.

 

Avís Legal - Política de privacitat - Política de Cookies - Termes i condicions