Laboratori

ESTUDI D'AIGÜES

El Laboratori de MF Tècnima, a més de la realització d'anàlisis, treballa conjuntament amb els Departaments d'Enginyeria, Gestió i Explotació per tal d'oferir als seus clients un ventall de possibilitats adaptades a les seves necessitats, amb l'objectiu de dissenyar i optimitzar els processos de depuració específics a cada indústria. Es realitzen estudis de:

 • Reducció de càrrega contaminant mitjançant oxidació.
  Anàlisi periòdic de les aigües per avaluar si l'efecte de l'oxidació permet una reducció de la càrrega contaminant
 • Proves de jar-test
  Les proves de jar-test les realitzem per escollir els productes químics més adequats en el disseny de tractaments físic-químics de les aigües residuals o bé per la millora d'operativitat a planta depuradora. Aquestes proves ens apropen al que està passant o podria donar-se en un tractament físic-químic, sempre amb la finalitat d'obtenir una reducció de la seva càrrega contaminant.
 • Assaigs respiromètrics
  Els assaigs respiromètrics es basen en la respiració dels microorganismes provinents d'un reactor biològic. En aquests estudis es pot analitzar si un reactor biològic és capaç de degradar una mostra problema, ja sigui perquè la mostra és de difícil degradació o pot presentar toxicitat, o b&é per a valorar l'estat d'un reactor biològic.
 • Assaigs de nitrificació - desnitrificació
  En aquests estudis es valora la capacitat de nitrificació i desnitrificació d'un reactor biològic.

Gràcies a l'experiència acumulada al llarg del temps MF Tècnima pot oferir als seus clients una diagnosi i tipus de tractament de les seves aigües residuals a partir dels estudis i anàlisis realitzats.

 

Avís Legal - Política de privacitat - Política de Cookies - Termes i condicions